Juristen informerar - del 1.

Om det är något som jag har insett genom mina år på juristutbildningen är det att alla berörs av juridik. Alla köper tröjor som går sönder, separerar, ärver från sina föräldrar, köper bostäder, blir uppsagda, blir diskriminerade.. listan är lång. Ofta har man ett humm om vad som gäller, men kanske inte riktigt hur läget bedöms rättsligt. Därför påbörjar jag en liten serie av små presentationer av vanliga juridiska frågor. Jag hoppas att kanske ge svar till några av era frågetecken. Så, here we go.Del 1

Samboförhållanden


Att flytta ihop med sin pojkvän eller flickvän är idag vanligt. Vad många inte vet är att det då aktualiseras många nya bestämmelser, bland annat Sambolagen. Dessa regler kan få konsekvenser för er och det är något varje person måste vara medveten om.

Ett par som lever under äktenskapsliknande förhållande är att betrakta som sambos. Det betyder att det ska röra sig om en relation mellan två personer (oavsett kön) som inte är gifta. Samboskapet ska även ha varat en tid, och sex månader brukar vara en form av gränsdragning. Om personerna har barn tillsammans utgår man ifrån att de är sambos även om det rör sig om kortare tid.


Om ni separerar kan någon av er önska att ni ska genomföra en så kallad bodelning. Det innebär att ni ska fördela all samboegendom mellan er i lika stora delar. Det krångliga kan vara att bestämma vad som är att anse som samboegendom och det är ofta här konflikter uppstår. Enligt lagen är samboegendom all egendom som införskaffats för gemensamt bruk oavsett vem av er som faktiskt har betalat egendomen. Det centrala är alltså vilken tanke som låg bakom själva köpet av egendomen. Däremot är rena fritidssaker som någon av er äger inte samboegendom och inte heller det som var och en ägde innan samboförhållandet uppstod. Enkelt uttryckt samlas all samboegendom i en hög och delas på mitten.


Men vad händer med bostaden om ni separerar? Jo, om bostaden är samboegendom, alltså införskaffad för att ni skulle bo där tillsammans, är det samboegendom och ska ingå i bodelningen precis som annan egendom. Den av er som behöver bostaden bäst har rätt att överta den. Det kan till exempel handla om att någon annan redan har fixat en ny bostad, att någon av er ska ta hand om barn eller andra omständigheter (ibland kan till och med en person överta en bostad som inte är samboegendom och som tillhör der andra personen. det krävs dock mycket specifika omständigheter).


Allt det här går att reglera genom samboavtal. Det här är jätte viktigt! Våga tala om saken. Många kan dra sig för att göra det för att inte verka snål, osäker på förhållandet eller girig, men det är något som är vitkigt för er båda. Bit i det sura äpplet. Överväg noga hur ni vill att alla era saker vid en eventuell separation ska fördelas. Ni kan till exempel avtala om att ni ska få behålla det ni själva bekostat oavsett varför ni har införskaffat det. Ni kan även skriva att all egendom, oavsett varför ni införskaffade det ska vara samboegendom. Samboavtal är det bästa sättet att undvika framtida konflikter och tillförsäkra sig skydd efter långa samboförhållanden.


Som sambos ärver man inte varandra. Om man vill kan man skriva ett inbördes testamente för att reglera det och för att säkra den kvarlevandes rätt till egendom. Testamentet ska upprättas enligt vissa regler och ta hänsyn till eventuella barn, men i princip råder var och en rätt att testamentera sin egendom som man vill.

Det är alltså mycket att tänka på när man ingår ett samboförhållande. Klassiska fallgropar är att en av personerna (ofta mannen i ett hetroförhållande) betalar tekniska prylar och den andra (läs kvinnan) handlar maten, vilket betyder att han får ut mer egendom i en bodelning. Klassisk "kvinnofälla". Ett annat vanligt problem är att ena parten måste lämna hus och hem om en av dem går bort och arvet tillfaller dennes familj. Så mitt råd är för att undvika konflikter och framtida problem - ligg steget före.


RSS 2.0